Säter: Nätverket som ger energi till brukarföreningar

on

– Träffarna där vi träffar Socialförvaltningen och andra föreningar är bra, bland annat för att det ger möjlighet att lotsa vidare människor vi möter till andra föreningar de kan ha nytta av, säger Mats Hedin från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). RSMH är en av de föreningar som regelbundet träffas i Säters kommuns brukarråd.
– Vi tror att det är viktigt och det är dessutom en del av socialtjänstlagen att vi som kommun ska ha kontakt med brukarföreningar, säger Sune Hemmingsson, ordförande i Socialnämnden.
– Tyvärr är det få föreningar som regelbundet deltar. Det är synd, brukarföreningarnas medlemmar skulle ha nytta av att ha representanter i brukarrådet.
– Kommunen kan vara motorn i brukarrådet, men föreningarna måste vara med för att det ska ge den nytta det kan ge.

Samverkan i brukarrådet för att sträva mot samma mål

Tanken med brukarrådet är att det ska kunna vara ett forum för de behov brukarföreningarna har, samt vara ett forum där kommunen och föreningarna kan sträva åt samma håll.
– Upplevd ensamhet till exempel, säger Sune Hemmingsson, det är något kommunen inte kan minska utan samverkan.
Det kan också handla om att praktiskt hjälpas åt att skapa värden och upplevelser för föreningarnas medlemmar.

Kristina Jaako är Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR):s representant och berättar om hur hon kom på en idé om samverkan med RSMH.
– Jag hörde en så fin kulning och tänkte att det borde våra medlemmar få uppleva, och att kanske RSMH skulle vilja vara med på det arrangemanget.

Hoppas föreningarnas medlemmar efterfrågar deltagande i brukarrådet

Till brukarrådet bjuder kommunen varje gång in cirka 15 olika föreningar. Bara några få deltar. Flera av dem har ingen styrelse på plats i kommunen, däremot medlemmar. Inbjudan går istället till deras regionala representant som kan sitta i till exempel Borlänge, Hedemora eller Leksand.
– Vi hoppas att de som är medlemmar i de här föreningarna berättar för sina regionala representanter att det finns nytta för medlemmarna att de är representerade vid brukarrådet möte, säger Sune Hemmingsson.

Källa: sater.se