Avesta: Växtbyte i Stadshusparken

Teknisk service planerar att byta ut växter i den stora perennplanteringen i Stadshusparken till våren år 2020. Nu ges allmänheten möjlighet att gräva upp och hämta plantor ur den befintliga planteringen.

Teknisk service vill att detta ska ske under ordnade former och medan det finns personal på plats som kan hjälpa till.

Onsdag och torsdag 13-14 november kl. 10:00 – 15:00 är allmänheten välkommen till stadshusparken för att gräva upp de plantor de önskar. 

Källa: Avesta.se