Hedemora först i Sverige med dagvattenmagasin av stenull

ust nu anläggs Hedemoras första dagvattenmagasin bakom Hemköp. Magasinet på sexhundra kubikmeter kommer att fördröja dagvatten från Hedemora Centrum och Hedemorabostäders nybyggda kvarter Ålen.

Eftersom flera grönytor i Hedemora gjorts om till parkeringar och tak under de senaste åren så kan mindre regnvatten infiltrera i stadsmiljön. Detta har lett till ökade dagvattenflöden och på flera ställen har översvämningar skett under kraftig nederbörd. Klimatförändringarna leder även till att regnen blir fler och intensivare. Dagvattenledningarna är inte dimensionerade för de ökade flödena och Hedemora Energi har sett ett ökat behov av att fördröja dagvattnet för att minska risken för översvämning.

Källa: hedemora.se