Hedemora: Slutrapport från Hälsofrämjandeteamet

on

Hälsofrämjandeteamet har arbetat i nära samverkan med fler olika aktörer inom både region Dalarna, kommunerna Avesta och Hedemora, privata aktörer samt föreningslivet.

Vi har mött många fantastiska människor som gemensamt arbetat för att skapa den bästa möjliga hälsan hos befolkningen i Dalarna.

Det känns hoppfullt att det finns sådan vilja och drivkraft trots att förutsättningar och resurser inte alltid finns.

Vi i teamet är otroligt stolta över det arbete vi genomfört tillsammans med er under året och vilken framgång detta resulterat i. Stort tack till alla våra samverkanspartners!

Källa: hedemora.se