Säter: Minskat antal sommarjobb

on

På Säters kommun har vi sett fram emot att få ta emot många sommarjobbare, och få möjlighet att visa hur intressant och viktigt kommunalt arbete är.

Tyvärr har situationen med Coronapandemin tvingat oss att planera om. Det innebär att vi inte kommer kunna erbjuda lika många sommarjobb som vi planerat, och framför allt – inte inom vissa av våra verksamheter.
Det är förbjudet att besöka äldreboenden, för att inte de äldre ska riskera att smittas av Coronavirussjudomen covid-19. Utifrån det ser vi inte att det är möjligt att tillfälligt ha sommarjobbare på dessa ställen. Vi kommer därför inte kunna erbjuda sommarjobb vare sig i äldreomsorg eller vår verksamhet för funktionsnedsättning.
Även Dalform har valt att ta tillbaka sitt erbjudande om sommarjobb på grund av rådande situation med Coronaviruset Covid-19.

De sommarjobb kommunen erbjuder kan komma att förändras, utifrån vilka behov som finns och hur vi har möjlighet att ordna med handledare under den här mycket speciella situationen. Det kan också bli så att fler av våra verksamheter inte kommer kunna ta emot sommarjobbare alls.

Källa: sater.se