Leksand: 500 äldre gatlampor byts ut redan i december

Leksands kommun skyndar på bytet av 500 äldre armaturer i gatubelysningen. Med hjälp av extra investeringspengar från kommunstyrelsen kan armaturerna bytas redan i december. Åtgärden innebär en energibesparing på 60-70 procent. På köpet blir det bättre belysning längs vägarna.

Genom åren har kommunens väg- och gatubelysning regelbundet uppdaterats mot mer energieffektiva armaturer. För drygt tio år sedan ersattes äldre kvicksilverlampor med en för den tiden betydligt mer energieffektiv belysning med högtrycksnatrium. Det är dessa lampor som nu byts ut mot LED-belysning.

Källa: leksand.se