Avesta: Ny översiktsplan 2040

on

Avesta kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, Översiktsplan 2040. Arbetet påbörjades i början av 2022 och under våren 2023 kommer den tidiga dialogen att genomföras för att få in invånarnas idéer och synpunkter. Avesta kommuns gällande översiktsplan antogs 2007. Sedan dess har flera delar av planen förverkligats, samtidigt som omvärlden utvecklats. Förutsättningarna har förändrats och våra framtidsmål har blivit skarpare. Därför ska en ny översiktsplan tas fram och den färdiga översiktsplanen beräknas bli antagen runt årsskiftet 2024/2025.

Källa: avesta.se