Säter: Miljösuperhjältar – 4:or skapar i återbruksmaterial

on

 – 16 april, i fönstren på Säters bibliotek,
som del av Konstspaning i Säterbygd.

Tillsammans med konstnären Hanna Nielsen har alla 4:or i Säters kommun skapat sina egna Miljösuperhjältar av återbruksmaterial. Deras uppdrag är kopplade till Agenda 2030 och handlar om att förbättra världen vi lever i. Miljösuperhjältarna kan vara både figurer och kostymer – det som förenar dem är att de är skapade av återbruksmaterial och har i uppdrag att hjälpa till.

Miljösuperhjältarna ställs ut i fönster på Säters bibliotek som en del av konstutställningen Konstspaning i Säterbygd . Medverkar gör år 4 på Kungsgårdsskolan, Enbacka skola och Stora Skedvi skola. Miljösuperhjältar är ett Skapande Skola-projekt och utställningen ett samarbete mellan Säters kommuns grundskolor och kulturenhet.

Källa: sater.se