Avesta: Tillväxt hos Tillväxt Avesta

Nu är flytten för Teknisk Service administration, markingenjörerna och Tillväxt Avesta klar. Nu sitter alla medarbetare samlade i Koppardalen på Polervägen 6.

Syftet med hopslagningen från de olika enheterna är att snabba upp processerna och kunna ge bättre service gentemot Avestas företagare och medborgare.

Sofie Jutner, näringslivschef, leder gruppen som nu har 12 medarbetare. Omorganiseringen har även skapat utrymme för Mikael Jansson, som tidigare var chef för Teknisk Service administration, att fokusera mer på beredskapsfrågor och brottsförebyggande åtgärder.

Källa: avesta.se