Mora: Mora kommun bildar krisledningsstab

Nu har Mora kommun bildat en krisledningsstab som jobbar med att omvärldsbevaka läget i världen kopplat till kriget i Ukraina. Staben arbetar även med frågor som ett eventuellt flyktingmottagande, IT-störningar, beredskap för brist på varor och påverkanskampanjer. – Det vi gör just nu är att förbereda oss genom att se över vår tillgång till boenden…