Falun: Nej till nytt omsorgsprogram

Falu kommun säger nej till Drottning Blankas gymnasieskolas planer på att utöka sin verksamhet med vård- och omsorgsprogrammet. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att det blir yttrandet till Skolinspektionen. – Nämnden anser att det inte behövs fler utbildningsanordnare och att det är sannolikt, att inrättandet av programmet påverkar kommunens ekonomi och utbildningskvalitet negativt, säger nämndordförande Jonas…

Falun: Drop-in vaccination under nationella vaccinationsveckan

Folkhälsomyndigheten genomför under kommande vecka den nationella vaccinationsveckan. Syftet är att få fler att vaccinera sig mot covid-19. I Falun kan du under de kommande veckorna vaccinera dig via drop-in på flera olika platser. Sverige har gått in i en ny fas i pandemin. Smittspridningen har minskat och restriktioner och rekommendationer är borttagna. Men för…

Borlänge: Abdelkarim ”Karim” Darwishkriv tilldelas 2021 års omsorgspris

Karim entusiasmerar brukare och kollegor genom att han är en person som sprider glädje och optimism till alla omkring sig, och hans hjärta brinner extra mycket för de äldre och deras livskvalitet. Karim som arbetar på Hällsjöhemmet överraskades igår med tårta, blommor och besked om att han vunnit omsorgspriset 2021. – Jag är så himla…

Avesta: Extra vårdpersonal med anledning av covid-19

Avesta kommun och Omsorgsförvaltningen bedömer att ett ökat behov av vårdpersonal kan uppstå om vi drabbas hårt av covid-19.  Vi tar därför tacksamt emot intresseanmälning från dig som vill bidra med din kompetens. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av vård och omsorg. Det handlar om arbete inom hemsjukvård, äldreomsorg och LSS. Du kan vara…

Borlänge: Fokus på extra vätska och att hålla det svalt

Varma sommardagar kan vara påfrestande, framförallt för äldre och personer i riskgrupper. Inom kommunens äldreomsorg är det extra fokus på vätska och att hålla det svalt för både brukare och medarbetare. Med erfarenheter från förra årets rekordvarma sommar har verksamheterna inom omsorgen anpassat verksamheten för att bättre klara av långvarig värme. Bland annat har fler…

Borlänge: Ny bok slår hål på fördomar om hiv

Boken ”Leva livet – att åldras med hiv” slår hål på fördomar om den kroniska sjukdomen. Boken är framtagen i ett treårigt projekt, Äldreprojektet, som drivs av Hiv Sverige och är finansierat av Allmänna arvsfonden. – Vi arbetar för hur vi gör de friska åren fler för de som lever med hiv, som är en…

Mer flexibel blodgivning när trailer ersätter buss

40 procent av blodgivningen vid Akademiska sjukhuset sker mobilt via Blodbussen. Med start i februari ersätts bussen med en trailer på större tappningsställen i Uppland, Gävleborg, Dalarna och Västmanland. Förutom att trailern kan placeras på fler platser får blodgivare och personal en trevligare miljö. – Förutom att tappningslokalen blir trevligare för våra blodgivare får medarbetarna…

Svensk Luftambulans välkomnar Konkurrensverkets prövning

– Det är bra att Konkurrensverket prövar anmälan från Svenska Flygbranschen angående Svensk Luftambulans pågående och planerade verksamhet. Det säger Paul Carbonnier, förbundschef i kommunalförbundet Svensk Luftambulans. Bakgrunden är en anmälan från bransch- och arbetsgivarorganisationen Svenska Flygbranschen som företräder ett hundratal företag, däribland olika helikopteroperatörer. I anmälan hävdas att den verksamhet med ambulanshelikoptrar, som för…

Så står sig Landstinget Dalarna i årets Vårdbarometer

Vårdbarometern mäter medborgarnas attityder till, kunskaper om och förväntningar på den svenska hälso- och sjukvården. Undersökningen genomförs med strukturerade enkätfrågor via telefonintervjuer. Intervjuerna genomförs av det fristående företaget Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) på uppdrag av landstingen genom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Resultaten från årets enkät gällande Landstinget Dalarna visar att befolkningen upplevde sig ha god eller…

Diplomeras för sina insatser inom palliativ vård – Landstinget Dalarna

Under året diplomerades tre läkare och tre sjuksköterskor från Landstinget Dalarna för sitt arbete inom palliativ vård (lindrande vård i livets slutskede). Sammanlagt har Landstinget Dalarna nu fyra läkare och sex sjuksköterskor som har blivit diplomerade för sina insatser. Redan 2005 började Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM) att diplomera läkare i Sverige som utmärkt…