Hedemora: Slutrapport från Hälsofrämjandeteamet

Hälsofrämjandeteamet har arbetat i nära samverkan med fler olika aktörer inom både region Dalarna, kommunerna Avesta och Hedemora, privata aktörer samt föreningslivet. Vi har mött många fantastiska människor som gemensamt arbetat för att skapa den bästa möjliga hälsan hos befolkningen i Dalarna. Det känns hoppfullt att det finns sådan vilja och drivkraft trots att förutsättningar…

Hedemora: Simhallen stängd

Badet i Vasahallen är stängt den 22/8 p.g.a utbildning. Gym är öppet enligt ordinarie tider!!! Källa: hedemora.se

Halverad risk för Vasaloppsåkare att få hjärtinfarkt

En halvtimmas motion varje dag kan förebygga flera av våra stora folksjukdomar. I en avhandling gjord av överläkaren Ulf Hållmarker, där han jämförde 200 000 Vasaloppsåkare med en halv miljon slumpvis utvalda svenskar, kunde han konstatera att skidåkarna halverade risken att få stroke eller hjärtinfarkt. Det är sedan länge känt att stora folksjukdomar som cancer,…