Mora: Mord/dråp, försök 2017-11-02

Två män är gripna misstänkta för mordförsök mot varandra. De har attackerat varandra med någon form av tillhygge. Båda är förda till sjukhus för vård. Ingen av dem är livshotande skadad. Brottet har inträffat på en ort i Mora kommun. Brottsplatsen är avspärrad och en teknisk undersökning kommer att göras under morgondagen. I övrigt lämnas…

Högsäsong för bostadsinbrott

Under årets mörka dagar är det högsäsong för bostadsinbrott men låt inte tjuven vinna kampen om dina tillhörigheter. Det finns många åtgärder du kan vidta för att minska risken att få bostadsinbrott. Tre gärningsmannatyper som begår bostadsinbrott Polisen brukar prata om tre olika gärningsmannatyper som begår bostadsinbrott i Sverige. En del av bostadsinbrott i Sverige…

Borlänge: Brister på äldreboendet Ekoxen anmäls

Borlänge kommun har valt att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, en så kallad lex Sarah-anmälan. Anhöriga och närstående har kontaktats i de fall där boende misstänks ha påverkats av bristerna. Övriga anhöriga och närstående har också informerats om läget via brev. – Vi arbetar från flera håll för att åtgärda att…

Falun: Glimma får bidrag för att stötta unga

öreningen Glimma som erbjuder en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar, har nu beviljats bidrag på totalt 600 000 kronor fördelat på två år, för ett samarbete med kommunen. Kommunstyrelsen menar att föreningens arbete stämmer väl med Faluns utvecklingsarbete. – Det här är eldsjälar som skapar bra förutsättningar för barn och deras familjer. Verksamheten…

Avesta: Avestaborna får själva tala om var de känner sig otrygga

Var känner sig Avestaborna otrygga? Och hur kan det åtgärdas? Det är frågor som Avesta kommun nu vill diskutera med ortsborna. Därför kommer Avestaborna att kunna märka ut otrygga platser, på en digital karta som finns utlagd på Avesta kommuns hemsida www.avesta.se med start första november. Lokala brottsförebyggande rådet i Avesta kommun har tagit fram den här trygghetskartan som…

Leksand: Medborgarlöftet tar paus – nytt fokus till våren

et första gemensamma medborgarlöftet har stärkt kommunens och polisens samarbete. Till våren är det dags för ett nytt medborgarlöfte, då är tanken att arbeta med mer konkreta åtgärder under en kortare period. För snart ett år sedan, den 1 november 2016, presenterade Leksands kommun och polisen sitt första gemensamma medborgarlöfte till kommuninvånarna. Löftet baserades på…

Gagnef: Gagnef bland de bästa skolkommunerna i landet

Gagnefs kommun är bland de 50 bästa skolkommunerna i landet. I Lärarförbundets stora skolundersökning för 2017 hamnar Gagnefs skolor på en hedrande 32:a plats! Undersökningen väger samman en mängd olika kriterier som t ex utbildade lärare, lärartäthet, resultat, lön etc och rankar därefter landets kommuner. Du kan ta del av undersökningen här.

Mora: Sandsopning våren 2017

Mora Kommun får i dagsläget många förfrågningar gällande sandsopningen i våra byar och många tror att det har blivit bortglömt eller bortprioriterat, men så är inte fallet. Vintern 2016/2017 har utmärkt sig på det sättet att sandningen har varit mer omfattande än föregående vintrar. Följden av det är att sandupptagningen har dragit ut på tiden…

Säter: Säter bäst på tillgänglighet i Dalarna

I en undersökning av kommunernas tillgänglighet hamnar Säter på förstaplats i länet och på 26:e plats i landet. Undersökningen handlar om tillgänglighet flr personer med funktionsnedsättning och genomförs årligen av ett företag som arbetar med bland annat personlig assistans och hemtjänst. Kommunen beröms för att den erbjuder unga med funktionsnedsättning sommarjobb, men saknar samtidigt tydliga…

Borlänge: Studiehandledning på modersmålet

Hösten 2015 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av Borlänge kommuns grund- och gymnasieskolor och kommunen fick då ett föreläggande för att inte ha erbjudit studiehandledning på modersmålet till alla elever som behöver det. Kommunen har sedan 2015 genomfört flera åtgärder som Skolinspektionen godkänt, men ytterligare åtgärder behöver göras före 29 mars 2018, annars finns ett föreläggande…