Så ska svarstiderna på 114 14 kortas

I höst förstärker polisens kontaktcenter, PKC, den brottsutredande verksamheten. Det ska bidra till förbättrad service och kortare svarstider till polisen. PKC är i slutfasen av det utvecklingsarbete, som med början i höst, ska leda till en ännu bättre service för medborgarna. PKC ska inte bara ta emot tips och polisanmälningar, utan också förstärka den brottsutredande…