Borlänge kommun positiv till nytt system för mottagande av asylsökande

Borlänge kommun ställer sig positiv till regeringens förslag om hur mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända ska gå till, under förutsättningen att kommunen får full ekonomisk kompensation och att EBO (eget boende för asylsökande) ska tas bort. Borlänge kommun är en av 40 kommuner som har blivit tillfrågade av regeringen att ge synpunkter på…

Insatser för snabbare integration genom arbete och företagande

Praktikplatser och andra insatser som underlättar vägen till jobb och företagande för asylsökande och nyanlända. Det är innehållet i de 20 projekt som ska genomföras av 19 olika projektägare och som tillsammans tilldelats cirka sju miljoner kronor i projektmedel av Tillväxtverket. Sex av de 20 projekten ska öka tillgången till praktikplatser och jobb genom att ta…

Frivilligverksamheter samlades för dialog om Dalarnas flyktingmottagande

Många viktiga insatser pågår runtom i Dalarna för att hjälpa och integrera asylsökande. Och mycket görs på frivillig väg av idrottsföreningar, trossamfund och ideella initiativ med anledning av flyktingsituationen. I måndags kväll bjöd landshövdingen in ett 20-tal organisationer till residenset i Falun för samtal om insatser, erfarenheter och hur länsstyrelsen arbetar med flyktingfrågan. De tio…