Borlänge: Skolmat erbjuds till gymnasieelever från den 4 maj

Från och med måndag den 4 maj kommer gymnasieelever folkbokförda i Borlänge kommun att erbjudas skolmat. Det kommer att vara i form av kylda matlådor som hämtas på utvalda grundskolor. – Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har idag tagit beslut om att dela ut kylda matlådor till alla elever som önskar få detta. Det är exceptionella tider,…

Borlänge: Allt fler söker bygglov digitalt

Bara ett år efter att e-tjänsten för bygglov lanserades, är nu över en tredjedel av alla inkomna bygglov digitala i Borlänge kommun. Nu i april är det ett år sedan bygg- och kartkontoret gjorde det möjligt för Borlängebor att söka bygglov digitalt. Målet för första året var att en fjärdedel av byggloven skulle vara digitala,…

Borlänge: Fokus på extra vätska och att hålla det svalt

Varma sommardagar kan vara påfrestande, framförallt för äldre och personer i riskgrupper. Inom kommunens äldreomsorg är det extra fokus på vätska och att hålla det svalt för både brukare och medarbetare. Med erfarenheter från förra årets rekordvarma sommar har verksamheterna inom omsorgen anpassat verksamheten för att bättre klara av långvarig värme. Bland annat har fler…

Borlänge: Ny bok slår hål på fördomar om hiv

Boken ”Leva livet – att åldras med hiv” slår hål på fördomar om den kroniska sjukdomen. Boken är framtagen i ett treårigt projekt, Äldreprojektet, som drivs av Hiv Sverige och är finansierat av Allmänna arvsfonden. – Vi arbetar för hur vi gör de friska åren fler för de som lever med hiv, som är en…

Borlänge: Rekordmånga vill bygga i Borlänge

Trycket på nya detaljplaner är högt i Borlänge kommun. Byggbranschen spår en nergång av byggande under 2019, men i Borlänge har efterfrågan på detaljplaner från externa aktörer som vill bygga och investera i staden aldrig varit större. Vanligtvis har det varit ett tiotal pågående planuppdrag. I dagsläget är det tredubbelt så mycket, med hela 41…

Borlänge: Förslag till ny politisk organisation

I tisdags hölls det första sammanträdet med nya kommunfullmäktige. Då valdes Lars Ivarsson (S) till ordförande, 1:a vice ordförande blev Anna Granlund (M) och 2:e vice ordförande blev Angelica Andersson (V) i kommunfullmäktige. Även valberedningen valdes. De ska nu ta fram ett förslag på vilka ledamöter som ska sitta i kommunens nämnder och styrelser. Ny…

Borlänge kommun positiv till nytt system för mottagande av asylsökande

Borlänge kommun ställer sig positiv till regeringens förslag om hur mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända ska gå till, under förutsättningen att kommunen får full ekonomisk kompensation och att EBO (eget boende för asylsökande) ska tas bort. Borlänge kommun är en av 40 kommuner som har blivit tillfrågade av regeringen att ge synpunkter på…

Borlänge: Öppet hus på gymnasieskolorna

Öppet hus på gymnasieskolorna Har du frågor kring gymnasievalet? Är du osäker på ditt gymnasieval och vill veta mer är gymnasieskolornas öppet hus ett hett tips! Gymnasieskolorna i Borlänge bjuder in till öppet hus med start i november. Att gå på öppet hus är ett bra sätt att få veta mer om programmen, se hur…

Borlänge: Brister på äldreboendet Ekoxen anmäls

Borlänge kommun har valt att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, en så kallad lex Sarah-anmälan. Anhöriga och närstående har kontaktats i de fall där boende misstänks ha påverkats av bristerna. Övriga anhöriga och närstående har också informerats om läget via brev. – Vi arbetar från flera håll för att åtgärda att…

Borlänge: Kristina är din nya konsumentvägledare!

Har du en fråga om dina rättigheter som konsument? Kommunens konsumentvägledare ger dig svaren kostnadsfritt! Kristina Axelsson är ny konsumentvägledare i Borlänge kommun och ger råd, vägledning och information om konsumentlagar. – Alla Borlängebor som är privatpersoner och handlar varor eller tjänster av ett företag kan rådfråga mig. Skolor kan också ta hjälp av mig…

Etablering av nytt huvudkontor i Borlänge

För att möta marknadens behov och klara av en ytterligare expansion har Mockfjärds ledning nu valt att flytta samman båda bolagen i ett gemensamt huvudkontor i Borlänge. Flytten ses som en mycket långsiktig etablering och avtalet är skrivet med det kommunala fastighetsbolaget Fastighets AB Hushagen. Mockfjärds Fönstermästaren AB har sedan tidigare kontor i Mockfjärd men…

Hyresförhandlingarna avslutade i Borlänge

Tunabyggen och Hyresgästföreningen har enats om en hyreshöjning för hyresgästerna i Borlänge. Från och med den 1 februari kommer hyran höjas med 0,45 %, initialt yrkade Tunabyggen på en hyreshöjning på 3,5 %. Förhandlingarna mellan de två parterna har varit hårda och en period riskerade förhandlingarna att strandas. De två parterna lyckades slutligen att enas…