Detta har hänt under mandatperioden – Sveriges Kommuner och Landsting

Få maktskiften har skett i kommunerna och inga alls i landstingen. 23 procent av fullmäktigeledamöterna i kommunerna har hoppat av sitt uppdrag i förtid. Relativt få maktskiften under mandatperioden 2010-2014 Innevarande mandatperiod har förhållandevis få maktskiften skett i kommunerna och inga alls i landstingen. I tolv kommuner har makten skiftat från ett block (allians, vänsterstyre…

Falun bästa kommun i Dalarna/Gävleborg i RFSL:s kommunundersökning – RFSL

För första gången sedan 2006 har RFSL genomfört en kommunundersökning. Kommunundersökningen är en omfattande rapport som utvärderar och redovisar Sveriges alla 290 kommuners arbete med hbtq-frågor på olika områden: skola, utbildningsinsatser internt i kommunen och kommunens generella verksamhet. Därutöver ingår i rapporten statistik kring utsatthet för hatbrott, en mätning av skillnader i attityden till hbtq-personer mellan…