Gagnef: Gagnef bland de bästa skolkommunerna i landet

Gagnefs kommun är bland de 50 bästa skolkommunerna i landet. I Lärarförbundets stora skolundersökning för 2017 hamnar Gagnefs skolor på en hedrande 32:a plats! Undersökningen väger samman en mängd olika kriterier som t ex utbildade lärare, lärartäthet, resultat, lön etc och rankar därefter landets kommuner. Du kan ta del av undersökningen här.

Idag har ytterligare 15 projekt i Dalarna tilldelats pengar från Klimatklivet för investeringar som minskar utsläpp av växthusgaser. Stort fokus ligger på laddinfrastruktur för elfordon och länet förstärks nu med 13 strategiskt placerade laddstationer och snabbladdare. Sammanlagt delas 3,4 miljoner kronor ut i Dalarna. Utöver laddning för elbilar går pengarna också till investeringar i en…