Hedemora: Stort grattis till Smedby skola!

Grattis Smedby skola! Smedby skola har fått sin 6:e Grön Flagg-rapport godkänd. Det får de genom sitt engagemang för hållbarhetsfrågor bland både personal och elever på skolan. Hedemora är en ekokommun där vi jobbar för en hållbar samhällsutveckling. För att det ska bli något som kommer in naturligt i det dagliga livet är det viktigt…