Ny utställning i kommunens reception

Kom och se konstnär Sam Ragnarssons vackra och inspirerande konstverk i akryl, akvarell och tusch! Hedemorakonstnären, född i Sölvesborg, började att måla 1990 och ställer nu i oktober 2016 ut 30 bilder i Tjäderhuset, kommunens reception. Källa: Hedemora.se

Hedemora: Barnomsorg på obekväma tider

Nu har Nattugglan invigts, Hedemora kommuns barnomsorg på kvällar och helger. Nattugglan är till för dem som behöver barnomsorg mellan 17:00-07:00 på vardagar samt dygnet runt på helger. Den är för barn i åldrarna 1-12  och finns i samma lokaler som Svedjans förskola på Domarvägen 2. Källa: hedemora.se

Hedemora: Geotekniska undersökningar

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kommer under hösten göra geotekniska undersökningar i Hedemora kommun. Arbetet startar vecka 38. Det görs för att inventera områden där de har bedömt att det kan finnas ras- eller skredriskområden. De markägare som berörs av inventeringen har redan kontaktats av konsulterna som ska utföra arbetet.

Hedemora: Dala Pride 24 september

Dala Pride går av stapeln i Falun 24 September 2016. Under hela veckan kommer Hedemora kommun att flagga för alla människors lika värde och rättigheter. Alla människor ska bli respekterade oavsett vem de är och vem de älskar. Människors bakgrund, exempelvis könstillhörighet, sexuell läggning, etniskt ursprung och religion, ska inte påverka hur var och en…

Hedemora: Uppdaterad tidsplan för återställning av gator

Uppdaterad tidsplan återställning efter fiber: Svedjan- klart Övre Emaus- klart Solliden- pågår Hedbyvreten- pågår Tallåkern- start v 36 Gussarvet- start v 37 Nedre Emaus + Högåsa- start v 37 Mullbacken + Tviksta- start v 38 Källa: Hedemora.se

Detta har hänt under mandatperioden – Sveriges Kommuner och Landsting

Få maktskiften har skett i kommunerna och inga alls i landstingen. 23 procent av fullmäktigeledamöterna i kommunerna har hoppat av sitt uppdrag i förtid. Relativt få maktskiften under mandatperioden 2010-2014 Innevarande mandatperiod har förhållandevis få maktskiften skett i kommunerna och inga alls i landstingen. I tolv kommuner har makten skiftat från ett block (allians, vänsterstyre…