Falun bästa kommun i Dalarna/Gävleborg i RFSL:s kommunundersökning – RFSL

För första gången sedan 2006 har RFSL genomfört en kommunundersökning. Kommunundersökningen är en omfattande rapport som utvärderar och redovisar Sveriges alla 290 kommuners arbete med hbtq-frågor på olika områden: skola, utbildningsinsatser internt i kommunen och kommunens generella verksamhet. Därutöver ingår i rapporten statistik kring utsatthet för hatbrott, en mätning av skillnader i attityden till hbtq-personer mellan…