Etablering av nytt huvudkontor i Borlänge

För att möta marknadens behov och klara av en ytterligare expansion har Mockfjärds ledning nu valt att flytta samman båda bolagen i ett gemensamt huvudkontor i Borlänge. Flytten ses som en mycket långsiktig etablering och avtalet är skrivet med det kommunala fastighetsbolaget Fastighets AB Hushagen. Mockfjärds Fönstermästaren AB har sedan tidigare kontor i Mockfjärd men…