Åtgärdsplan för tryggare asylboenden

Migrationsverket och Polismyndigheten har kommit överens om en gemensam åtgärdsplan för att öka tryggheten i asylboenden. Överenskommelsen tydliggör ansvarsförhållanden och innebär ett ökat samarbete mellan myndigheterna. Överenskommelsen beskriver polisens respektive Migrationsverkets ansvar när det gäller ordning och säkerhet – dels det brottsförebyggande, dels det brottsutredande arbetet. Migrationsverket ansvarar bland annat för att: Inrätta särskilda trygghetsboenden…

Så ska svarstiderna på 114 14 kortas

I höst förstärker polisens kontaktcenter, PKC, den brottsutredande verksamheten. Det ska bidra till förbättrad service och kortare svarstider till polisen. PKC är i slutfasen av det utvecklingsarbete, som med början i höst, ska leda till en ännu bättre service för medborgarna. PKC ska inte bara ta emot tips och polisanmälningar, utan också förstärka den brottsutredande…