Detta har hänt under mandatperioden – Sveriges Kommuner och Landsting

Få maktskiften har skett i kommunerna och inga alls i landstingen. 23 procent av fullmäktigeledamöterna i kommunerna har hoppat av sitt uppdrag i förtid. Relativt få maktskiften under mandatperioden 2010-2014 Innevarande mandatperiod har förhållandevis få maktskiften skett i kommunerna och inga alls i landstingen. I tolv kommuner har makten skiftat från ett block (allians, vänsterstyre…