Södra Dalarnas Sparbank medverkar i Almedalen

Bankens Vd Mirja Herrdin och personalchef Catarina Wahlert finns på plats i Almedalen för att tillsammans med Sparbankernas Riksförbund och andra sparbanker sprida kunskap om Sparbankerna och visa att en sparbank är så mycket mer än en vanlig bank. Det finns studier som visar att närvaron av lokala sparbanker bidrar till en bättre kapitaltillgång för…