Rekordsommar för turismen – Tillväxtverket

Fler än någonsin tidigare valde att semestra i Sverige den här sommaren. Övernattningarna passerade för första gången 25 miljoner. De utländska gästnätterna stod för den största relativa ökningen. Procentuellt var ökningen i Dalarna störst. Antalet övernattningar ökade till 25 miljoner under juni, juli och augusti. Det är en uppgång med 3,4 procent jämfört med samma period…